Zorba – Sirtaki – Musique du compositeur grec Mikis Theodorakis

Zorbas Syrtaki  – Anthony Quinn

Mikis Theodorakis in East Berlin 1987